Đình chỉ dự án Green Star Sky Gard vì thi công chui: Chủ đầu tư “phản pháo”

Tranh cãi về tính pháp lý của dự án giữa các cơ quan chức năng tại dự án Green Star Sky Garden quận 7
Tranh cãi về tính pháp lý của dự án giữa các cơ quan chức năng tại dự án Green Star Sky Garden quận 7
Tranh cãi về tính pháp lý của dự án giữa các cơ quan chức năng tại dự án Green Star Sky Garden quận 7
Lên top