Điều tra công ty Đại Lâm Phát vì lập dự án ma, có dấu hiệu lừa khách hàng

Khu đất được cho là dự án Đại Phát Garden của Công ty Đại Lâm Phát thực chất chưa hề có chủ trương giao đất. Ảnh: Quang Duy
Khu đất được cho là dự án Đại Phát Garden của Công ty Đại Lâm Phát thực chất chưa hề có chủ trương giao đất. Ảnh: Quang Duy
Khu đất được cho là dự án Đại Phát Garden của Công ty Đại Lâm Phát thực chất chưa hề có chủ trương giao đất. Ảnh: Quang Duy
Lên top