Điều kiện vay vốn thế chấp ngân hàng đất đồng sở hữu

Khi thế chấp đất đồng sở hữu để vay vốn ngân hàng thì cần sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu. Ảnh minh họa: Thiên Phúc
Khi thế chấp đất đồng sở hữu để vay vốn ngân hàng thì cần sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu. Ảnh minh họa: Thiên Phúc
Khi thế chấp đất đồng sở hữu để vay vốn ngân hàng thì cần sự đồng ý của tất cả các chủ sở hữu. Ảnh minh họa: Thiên Phúc
Lên top