Điều kiện chuyển nhượng nhà ở xã hội năm 2021

Sau 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội và đáp ứng điều kiện về việc trả tiền mua bán thì được phép chuyển nhượng. Ảnh: Quang Duy
Sau 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội và đáp ứng điều kiện về việc trả tiền mua bán thì được phép chuyển nhượng. Ảnh: Quang Duy
Sau 5 năm kể từ ngày ký hợp đồng mua bán nhà ở xã hội và đáp ứng điều kiện về việc trả tiền mua bán thì được phép chuyển nhượng. Ảnh: Quang Duy
Lên top