Điều chỉnh Quy hoạch xây dựng Khu kinh tế Nam Phú Yên đến năm 2040

Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Trần Đình Hà).
Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Trần Đình Hà).
Toàn cảnh hội nghị (Ảnh: Trần Đình Hà).
Lên top