Điều chỉnh mục tiêu sử dụng 7 dự án tái định cư phục vụ Khu Công nghệ cao

Dự án Khu Công nghệ cao được Thanh tra Chính phủ kết luận có thiếu sót là không lập phương án đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư. Ảnh:Quang Duy
Dự án Khu Công nghệ cao được Thanh tra Chính phủ kết luận có thiếu sót là không lập phương án đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư. Ảnh:Quang Duy
Dự án Khu Công nghệ cao được Thanh tra Chính phủ kết luận có thiếu sót là không lập phương án đền bù, hỗ trợ thiệt hại và tái định cư. Ảnh:Quang Duy
Lên top