Diệp Bảo Ngọc "biến" sân thượng của nhà phố thành vườn rau xanh và cây trái

Vườn rau và cây ăn trái của Diệp Bảo Ngọc. Ảnh: NSCC.
Vườn rau và cây ăn trái của Diệp Bảo Ngọc. Ảnh: NSCC.
Vườn rau và cây ăn trái của Diệp Bảo Ngọc. Ảnh: NSCC.
Lên top