Diễn viên Minh Luân cải tạo khu vườn 2000m2 trồng loạt cây ăn trái

Diễn viên Minh Luân cải tạo vườn. Ảnh: NSCC.
Diễn viên Minh Luân cải tạo vườn. Ảnh: NSCC.
Diễn viên Minh Luân cải tạo vườn. Ảnh: NSCC.
Lên top