Diện mạo Trung tâm hành chính, thương mại mới phía Tây Thủ đô sau 10 năm quy hoạch

Lên top