Diện mạo thành phố Thủy Nguyên thuộc TP.Hải Phòng sẽ như thế nào?

Một góc huyện Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng). Ảnh: CTV
Một góc huyện Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng). Ảnh: CTV
Một góc huyện Thủy Nguyên (TP.Hải Phòng). Ảnh: CTV
Lên top