Diễn Châu - Điểm sáng thu hút đầu tư bất động sản Nghệ An

Công viên kỳ quan thế giới Năm Châu tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu. Ảnh: TNR
Công viên kỳ quan thế giới Năm Châu tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu. Ảnh: TNR
Công viên kỳ quan thế giới Năm Châu tại xã Diễn Kỷ, huyện Diễn Châu. Ảnh: TNR
Lên top