Diễn biến mới vụ kiểm điểm quan chức Lâm Đồng trong sai phạm đất đai

Công an Lâm Đồng đang khám nghiệm hiện trường hiến đất mở đường, phân lô, tách thửa tại TP.Bảo Lộc. Ảnh: TC
Công an Lâm Đồng đang khám nghiệm hiện trường hiến đất mở đường, phân lô, tách thửa tại TP.Bảo Lộc. Ảnh: TC
Công an Lâm Đồng đang khám nghiệm hiện trường hiến đất mở đường, phân lô, tách thửa tại TP.Bảo Lộc. Ảnh: TC
Lên top