Điểm mặt những hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực xây dựng

Nhà thầu không được tham gia hoạt động xây dựng khi không đủ điều kiện năng lực. Ảnh: Thông Chí
Nhà thầu không được tham gia hoạt động xây dựng khi không đủ điều kiện năng lực. Ảnh: Thông Chí
Nhà thầu không được tham gia hoạt động xây dựng khi không đủ điều kiện năng lực. Ảnh: Thông Chí
Lên top