Điểm danh các dự án condotel hủy cam kết lợi nhuận

Công ty CP Đầu tư phát triển Thành Đô ra thông báo chấm dứt trả lợi nhuận với cho người mua căn hộ du lịch dự án Cocobay tại Đà Nẵng. Ảnh TC
Công ty CP Đầu tư phát triển Thành Đô ra thông báo chấm dứt trả lợi nhuận với cho người mua căn hộ du lịch dự án Cocobay tại Đà Nẵng. Ảnh TC
Công ty CP Đầu tư phát triển Thành Đô ra thông báo chấm dứt trả lợi nhuận với cho người mua căn hộ du lịch dự án Cocobay tại Đà Nẵng. Ảnh TC
Lên top