Dịch COVID-19: Mở ra cuộc đua giảm giá mặt bằng cho thuê

Nhiều hàng, quán tại Hà Nội vắng tanh trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: Tùng Giang
Nhiều hàng, quán tại Hà Nội vắng tanh trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: Tùng Giang
Nhiều hàng, quán tại Hà Nội vắng tanh trong mùa dịch COVID-19. Ảnh: Tùng Giang
Lên top