Địa ốc Kim Oanh liên tục nợ thuế hàng chục tỉ trong nhiều năm liền

Công ty địa ốc Kim Oanh liên tục là con nợ thuế khủng nhiều năm ở Bình Dương
Công ty địa ốc Kim Oanh liên tục là con nợ thuế khủng nhiều năm ở Bình Dương
Công ty địa ốc Kim Oanh liên tục là con nợ thuế khủng nhiều năm ở Bình Dương
Lên top