Bất hợp lý trạm thu phí BOT
Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Địa ốc đua khuyến mãi, chiết khấu dịp cuối năm

Nhiều chủ đầu tư sẵn sàng gia tăng chương trình chiết khấu, khuyến mãi trong dịp mở bán cuối năm để đạt doanh thu kỳ vọng
Nhiều chủ đầu tư sẵn sàng gia tăng chương trình chiết khấu, khuyến mãi trong dịp mở bán cuối năm để đạt doanh thu kỳ vọng