Đi tìm không gian sinh thái đẳng cấp quốc tế

Nhà vườn tại tiểu khu Phong Lan – The Harmony với diện tích sân vườn trước sau lên tới 40m2. Ảnh: P.V
Nhà vườn tại tiểu khu Phong Lan – The Harmony với diện tích sân vườn trước sau lên tới 40m2. Ảnh: P.V