Dẹp loạn quảng cáo sai sự thật để chặn dự án bất động sản "ma"

Địa ốc Alibaba đã tạo ra nhiều dự án "ma" khiến hàng ngàn người sập bẫy. Ảnh: Anh Tú
Địa ốc Alibaba đã tạo ra nhiều dự án "ma" khiến hàng ngàn người sập bẫy. Ảnh: Anh Tú
Địa ốc Alibaba đã tạo ra nhiều dự án "ma" khiến hàng ngàn người sập bẫy. Ảnh: Anh Tú
Lên top