Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đến Vincom trong ngày “thứ 6 đen” nhận “số 6 vàng may mắn“