Đề xuất sân bay ở Ứng Hòa bị “vỡ”: Nhà đầu tư tháo chạy không kịp?

Sau khi nghe tin đồn nhiều nhà đầu tư đã về các vùng quê săn lùng đất ruộng. Ảnh Cao Nguyên (chụp tại xã Đại Hùng).
Sau khi nghe tin đồn nhiều nhà đầu tư đã về các vùng quê săn lùng đất ruộng. Ảnh Cao Nguyên (chụp tại xã Đại Hùng).
Sau khi nghe tin đồn nhiều nhà đầu tư đã về các vùng quê săn lùng đất ruộng. Ảnh Cao Nguyên (chụp tại xã Đại Hùng).
Lên top