Đề xuất miễn tiền thuê đất ít nhất 6 tháng với doanh nghiệp ngừng hoạt động

Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất miễn 6 tháng với doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất miễn 6 tháng với doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Bộ Tài nguyên và Môi trường đề xuất miễn 6 tháng với doanh nghiệp do ảnh hưởng của dịch COVID-19. Ảnh: HẢI NGUYỄN
Lên top