Đề xuất kiểm soát chặt chẽ nguồn “tiền bẩn” mua bất động sản để “rửa tiền"

Nhiều bất động sản cao cấp được xây dựng lên nhưng để hoang nhiều năm. Ảnh Cao Nguyên
Nhiều bất động sản cao cấp được xây dựng lên nhưng để hoang nhiều năm. Ảnh Cao Nguyên
Nhiều bất động sản cao cấp được xây dựng lên nhưng để hoang nhiều năm. Ảnh Cao Nguyên
Lên top