Đề xuất hướng bồi thường 1.000 trường hợp đất "giấy tay" sân bay Long Thành

Trụ sở, công trình công cộng đang được xây dựng trong Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn thuộc dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
Trụ sở, công trình công cộng đang được xây dựng trong Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn thuộc dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
Trụ sở, công trình công cộng đang được xây dựng trong Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn thuộc dự án sân bay Long Thành. Ảnh: Hà Anh Chiến
Lên top