Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

TPHCM:

Đề xuất hoán đổi căn hộ trong cải tạo, xây mới chung cư cũ