Đề xuất đánh thuế cao chặn cơn sốt bất động sản: Bộ Tài chính lên tiếng

Nhiều ngôi nhà được xây dựng xong nhưng bỏ hoang nhiều năm. Ảnh Cao Nguyên.
Nhiều ngôi nhà được xây dựng xong nhưng bỏ hoang nhiều năm. Ảnh Cao Nguyên.
Nhiều ngôi nhà được xây dựng xong nhưng bỏ hoang nhiều năm. Ảnh Cao Nguyên.
Lên top