Đề xuất cho phép công trình cấp bách ở Hà Nội được tiếp tục xây dựng

Ảnh minh hoạ: LĐO
Ảnh minh hoạ: LĐO
Ảnh minh hoạ: LĐO
Lên top