Đề xuất cắt dịch vụ thiết yếu đối với công trình vi phạm trật tự xây dựng

Đại biểu Đặng Hoàng Tuấn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Đặng Hoàng Tuấn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An. Ảnh: Quốc hội
Đại biểu Đặng Hoàng Tuấn, Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Long An. Ảnh: Quốc hội
Lên top