Để xảy ra nhiều vi phạm tại Gamuda Gardens, trách nhiệm thuộc về ai?

Thang máy lắp ở phía ngoài căn hộ trong Khu đô thị Gamuda từ nhiều năm nay nhưng mới được chính quyền kiểm tra. Ảnh: Cao Nguyên
Thang máy lắp ở phía ngoài căn hộ trong Khu đô thị Gamuda từ nhiều năm nay nhưng mới được chính quyền kiểm tra. Ảnh: Cao Nguyên
Thang máy lắp ở phía ngoài căn hộ trong Khu đô thị Gamuda từ nhiều năm nay nhưng mới được chính quyền kiểm tra. Ảnh: Cao Nguyên
Lên top