Đề nghị duyệt phương án tháo dỡ 15 biệt thự xây dựng vượt tầng

Lên top