Đề nghị điều tra Công ty Sông Đà Nha Trang vì có dấu hiệu né bàn giao tiền bảo trì chung cư

Giữ phí bảo trì chung cư 10 năm, Công ty Sông Đà Nha Trang bị kiến nghị điều tra. Ảnh: Thu Cúc
Giữ phí bảo trì chung cư 10 năm, Công ty Sông Đà Nha Trang bị kiến nghị điều tra. Ảnh: Thu Cúc
Giữ phí bảo trì chung cư 10 năm, Công ty Sông Đà Nha Trang bị kiến nghị điều tra. Ảnh: Thu Cúc
Lên top