Đề nghị công khai dự án quá 3 năm mà không có quyết định thu hồi đất

Một dự án trên núi ở phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa sau nhiều năm không thực hiện. Ảnh: Nhiệt Băng
Một dự án trên núi ở phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa sau nhiều năm không thực hiện. Ảnh: Nhiệt Băng
Một dự án trên núi ở phường Vĩnh Hòa, Nha Trang, Khánh Hòa sau nhiều năm không thực hiện. Ảnh: Nhiệt Băng
Lên top