Chúc mừng năm mới 2020
Kỷ niệm 90 năm Ngày thành lập Đảng

Đề án đặt, đổi tên đường ở TPHCM: Tiền tỉ đã chi ra nhưng rồi "đắp chiếu"

TP. Hồ Chí Minh chi tiền tỉ để thực hiện Đề án đặt, đổi tên đường nhưng rồi để đề án nằm "đắp chiếu". Ảnh: Huân Cao
TP. Hồ Chí Minh chi tiền tỉ để thực hiện Đề án đặt, đổi tên đường nhưng rồi để đề án nằm "đắp chiếu". Ảnh: Huân Cao
TP. Hồ Chí Minh chi tiền tỉ để thực hiện Đề án đặt, đổi tên đường nhưng rồi để đề án nằm "đắp chiếu". Ảnh: Huân Cao
Lên top