Đầu tư nhà, đất 2019: “Thả tiền” vào đâu để thắng lớn?

Đất nền vùng ven vẫn là kênh hấp dẫn các nhà đầu tư. Ảnh: PV
Đất nền vùng ven vẫn là kênh hấp dẫn các nhà đầu tư. Ảnh: PV
Đất nền vùng ven vẫn là kênh hấp dẫn các nhà đầu tư. Ảnh: PV
Lên top