Đầu tư Condotel: Hơn 10%/năm, hấp dẫn nhưng có khả thi?

Đà Nẵng là địa phương đang bùng nổ Condotel. Ảnh: PV
Đà Nẵng là địa phương đang bùng nổ Condotel. Ảnh: PV