Đất ven đô đang có cơ hội “nổi sóng”?

khi các dự án bất động sản trong nội thành ít đi thì giá đất ven đô có cơ hội "nổi sóng". Ảnh Cao Nguyên.
khi các dự án bất động sản trong nội thành ít đi thì giá đất ven đô có cơ hội "nổi sóng". Ảnh Cao Nguyên.
khi các dự án bất động sản trong nội thành ít đi thì giá đất ven đô có cơ hội "nổi sóng". Ảnh Cao Nguyên.
Lên top