"Đất vàng" xứ Huế về tay cựu Bí thư Thành ủy như thế nào?

Lên top