"Đất vàng" không qua đấu thầu, bán nền rồi xin... miễn nghĩa vụ ngân sách

UBND tỉnh Quảng Trị kiên định quan điểm doanh nghiệp phải nộp nghĩa vụ ngân sách theo quy định của pháp luật. Ảnh: P.V
UBND tỉnh Quảng Trị kiên định quan điểm doanh nghiệp phải nộp nghĩa vụ ngân sách theo quy định của pháp luật. Ảnh: P.V
UBND tỉnh Quảng Trị kiên định quan điểm doanh nghiệp phải nộp nghĩa vụ ngân sách theo quy định của pháp luật. Ảnh: P.V
Lên top