Đất trung tâm của hiếm khó tìm, đắt xắt ra miếng

Khu vực Ngã Tư Sở có mức tăng giá nhanh so với mặt bằng chung của Hà Nội
Khu vực Ngã Tư Sở có mức tăng giá nhanh so với mặt bằng chung của Hà Nội
Khu vực Ngã Tư Sở có mức tăng giá nhanh so với mặt bằng chung của Hà Nội
Lên top