Đất nông nghiệp có được xây dựng nhà ở không?

Có được xây nhà tạm trên đất nông nghiệp không?  Ảnh: P.H
Có được xây nhà tạm trên đất nông nghiệp không? Ảnh: P.H
Có được xây nhà tạm trên đất nông nghiệp không? Ảnh: P.H
Lên top