Đất khai hoang có được cấp sổ đỏ không?

Đất khai hoang được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện. Ảnh: H.A.C
Đất khai hoang được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện. Ảnh: H.A.C
Đất khai hoang được cấp sổ đỏ nếu đáp ứng đầy đủ điều kiện. Ảnh: H.A.C
Lên top