Đất giao không đúng thẩm quyền có được cấp sổ đỏ không?

Lên top