Đất công ích và những điều cần biết rõ

Đất công ích (đất 5%) là loại đất phổ biến tại các địa phương nhằm sử dụng vào mục đích công ích. Ảnh: Phương Duy
Đất công ích (đất 5%) là loại đất phổ biến tại các địa phương nhằm sử dụng vào mục đích công ích. Ảnh: Phương Duy
Đất công ích (đất 5%) là loại đất phổ biến tại các địa phương nhằm sử dụng vào mục đích công ích. Ảnh: Phương Duy
Lên top