Đặt cọc mua bán nhà đất: Mức phạt khi không thực hiện giao dịch

Chi tiết mức phạt cọc nếu không thực hiện giao dịch mua bán nhà đất. Ảnh: ST
Chi tiết mức phạt cọc nếu không thực hiện giao dịch mua bán nhà đất. Ảnh: ST
Chi tiết mức phạt cọc nếu không thực hiện giao dịch mua bán nhà đất. Ảnh: ST
Lên top