Đất chưa nộp thuế, có được phép thế chấp ngân hàng không?

Lên top