Đất chưa có sổ đỏ có được chia thừa kế không?

Lên top