Triệu vòng tay hướng về đồng bào vùng lũ

Đảo du lịch không khói xe

Cát Bà như một viên ngọc quý còn nguyên sơ. Ảnh: P.V
Cát Bà như một viên ngọc quý còn nguyên sơ. Ảnh: P.V