Danko Group chung tay cùng công tác phòng chống dịch tỉnh Thanh Hóa

1 xe cứu thương và 10.000 bộ kit test nhanh COVID-19 được Danko Group trao tặng cho tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: DK
1 xe cứu thương và 10.000 bộ kit test nhanh COVID-19 được Danko Group trao tặng cho tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: DK
1 xe cứu thương và 10.000 bộ kit test nhanh COVID-19 được Danko Group trao tặng cho tỉnh Thanh Hóa. Ảnh: DK
Lên top