"Đánh" vào nỗi sợ ô nhiễm không khí để bán nhà ven đô, có hiệu quả?

Nhiều dự án biệt thự, resort ven đô dựa vào yếu tố gần gũi thiên nhiên để bán hàng trong bối cảnh Hà Nội vừa trải qua đợt ô nhiễm không khí trầm trọng. Ảnh: T.C
Nhiều dự án biệt thự, resort ven đô dựa vào yếu tố gần gũi thiên nhiên để bán hàng trong bối cảnh Hà Nội vừa trải qua đợt ô nhiễm không khí trầm trọng. Ảnh: T.C
Nhiều dự án biệt thự, resort ven đô dựa vào yếu tố gần gũi thiên nhiên để bán hàng trong bối cảnh Hà Nội vừa trải qua đợt ô nhiễm không khí trầm trọng. Ảnh: T.C
Lên top