Đánh thuế sở hữu nhà thứ 2: Vẫn còn nhiều quan điểm trái chiều!

Nhiều ý kiến tọa đàm trực tuyến “Hai kịch bản từ việc đánh thuế sở hữu nhà ở thứ 2” vẫn vênh nhau về quan điểm có nên đánh thuế nhà ở thứ 2. Ảnh: PV
Nhiều ý kiến tọa đàm trực tuyến “Hai kịch bản từ việc đánh thuế sở hữu nhà ở thứ 2” vẫn vênh nhau về quan điểm có nên đánh thuế nhà ở thứ 2. Ảnh: PV